kystlinie

Se video
kystlinie for os, er der hvor vi har samlet alt vores ekspertise indenfor saltvand, ferskvand, badebroer og beredskab, i én stærk linie. Dette har vi gjort for at målrette ydelsen overfor vore kunder.

saltvandDanmark er et af Europas mest udprægede øriger, med en samlet kystlinie på over 7.000 km. engbakken har valgt at lægge fokus på dette, idet kravene til plejestandarden er i vækst.

ferskvandferskvand, omfatter søer og vandløb samt grundvand og nedbør, mens saltvand omfatter hav- og brakvandsområder. Grænsen mellem ferskvand og brakvand går ved et saltindhold på 0,5‰. Kun ca. 3% af alt vand på Jorden er ferskvand, og deraf er ca. 3/4 bundet som is og sne.

badebroerVores badebroer...


beredskabVores beredskab...


anlægengbakken tager ansvar for planlægning og gennemførelse af anlægs projekter. vi står for totalløsningerne.

udstyrengbakken tilbyder salg og pleje af udstyr i for kystlinie. f.eks. badebroer, flag, bænke og belysning.